Подучавање и истраживање у ЛКО Институту покрива област науке о површинама и технологије материјала, укључујући електрохемију, површинску анализу, корозију као и изучавање микро- и наноструктура. За прочавање деградације и функционалности металних и полупроводних површина и међуфаза користи се широк опсег техника за карактеризацију и модификацију. Истраживачки пројекти у ЛКО Институту су високо мултидисциплинарног карактера и оријентисани су како на фундаменталне тако и на примењене аспекте.

ЛКО Институт имa успостављене везе са истраживачким институтима широм света, као и сарадњу са индустријом и пружа услуге у области карактеризације површина и изучавања корозије.Адреса:
Friedrich-Alexander University
Department of Materials Science
Institute for Surface Science and Corrosion (LKO)
Martensstraße 7
D-91058 Erlangen

Germany

+49 (0) 9131 852 7576
+49 (0) 9131 852 7582
lko@ww.uni-erlangen.de