Dr. Lei Wang
Post-Doc
Tel: +49 9131 852 75 78
Fax: +49 9131 852 75 82
e-mail: lei.wang@ww.uni-erlangen.de
Room: 2.86